Produse


Asigurări AUTO

 • Asigurarea auto facultativă de avarii şi furt pentru vehicule înmatriculate în România;
 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA);
 • Documentul internaţional de asigurare (“Carte Verde”)

Asigurări de BUNURI

 • Asigurări de incendiu şi alte daune la proprietăţi;
  • Asigurarea de locuinţelor şi bunurilor din locuinţe;
  • Asigurări de proprietăţi industriale şi comerciale;
  • Asigurarea echipamentelor electronice;
  • Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj;
  • Alte asigurări de bunuri(agricole)
 • Asigurarea bunurilor în tranzit(CARGO)

Asigurări de PERSOANE

 • Asigurări de accidente (deces şi invaliditate din accidente);
 • Asigurări de sănătate;
 • Asigurări de călătorie în străinătate

Asigurări RĂSPUNDERI CIVILE

 • Răspundere civilă legală faţă de terţi;
 • Răspunderi civile contractuale - exemple:
  • Răspundere civilă profesională a medicilor, a farmaciştilor;
  • Răspundere civilă profesională a avocaţilor;
  • Răspundere civilă profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
  • Răspundere civilă profesională a arhitecţilor ţi inginerilor constructori;
  • Răspundere civilă profesională a notarilor publici;
  • Răspunderea transportatorului pentru mărfurile transportate (CMR)

Asigurări RISCURI FINANCIARE

 • Asigurările de garanţii pentru:
  • participare la licitaţie;
  • buna execuţie a contactului