Petitii online


Prin depunerea unei PETIŢII (Reclamaţie sau Sesizare), petentul poate sesiza Real Expert Broker de Asigurare faptul că se consideră prejudiciat într-un drept al său de către un angajat / colaborator al acesteia.

Petiţia (reclamaţia sau sesizarea) se poate transmite catre Real Expert Broker de Asigurare prin servicii poştale, la sediu, prin e-mail sau prin formularul online alăturat destinat transmiterii reclamaţiilor (formularul va transmite automat un e-mail către Administratorul Real Expert Broker de Asigurare). Nu se pot înregistra petiţii prin telefon.

Depunerea petiţiilor în scris la sediul Real Expert Broker de Asigurare se poate face în cadrul programului de lucru.

Unde, când şi cum puteţi depunde o petiţie (reclamaţie) la Real Expert?

Prin e-mail: office@realexpertbroker.ro

Prin servicii poștale: Bacău, str. 9 Mai, nr. 80, bl. 80, sc. A, et. 1, ap. 3

La sediu în timpul programului de lucru: L - V: 9 - 18

Detalii privind formularea petiţiilor şi soluţionarea acestora:

Cine poate fi petent?

„Poate fi petent orice persoana fizica sau juridica carea are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoana pagubita asa cum sunt definite de legislatia in vigoare.”

Ce este o petiţie/reclamaţie/sesizare?

„Prin petitie se intelege cererea, reclamaţia, sesizara formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent, astfel cum este definit mai sus sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și în scopuri din afara obiectului lor de activitate, și fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare.”

FORMULAREA PETIŢIILOR

Petitia trebuie formulată în scris şi trebuie să conţină numele, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale petentului, astfel încât Real Expert Broker de Asigurare să aibă datele de contact ale acestuia.

Petitia trebuie să conţină o relatare clară şi concisă a faptelor şi motivelor înaintării ei, precum şi soluţia propusă pentru rezolvarea acesteia.

ATENŢIE!

1. Înainte de completarea formularelor trebuie să aveţi în vedere următoarele:

Pentru protejarea datelor cu caracter personal, Real Expert Broker de Asigurare îşi rezervă dreptul de a trimite răspunsuri în scris, numai la adresa de domiciliu regăsită în actul de identitate al petentului sau direct petentului care solicită aceste informaţii la sediul Real Expert Broker de Asigurare, în baza actului de identitate, în cazurile în care răspunsurile conţin informaţiile sensibile cum ar fi referiri la date cu caracter personal şi/ sau acte privind rezultatul unor anchete.

Răspunsurile care nu aduc atingere drepturilor persoanei privind protejarea datelor cu caracter personal pot fi transmise de Real Expert Broker de Asigurare şi prin alte mijloace de comunicare decât serviciul poştal clasic: telefon, fax sau e-mail în funcţie de modul de transmitere a solicitării iniţiale.

2. Reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare.

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR - CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ CE PETENTUL TRANSMITE PETIŢIA?

Din momentul primirii petiţiei, Real Expert Broker de Asigurare demarează procesul de soluţionare a petiţiei. În funcţie de caz, se contactează părţile implicate în petiţie pentru a cere explicaţii suplimentare cu privire la modul de desfăşurare a faptelor.

Real Expert Broker de Asigurare va raspunde petentului, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.

LEGISLAŢIE ÎN DOMENIU:

Norma ASF nr. 24/2014 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.233/2002.