Despre noi


S.C. REAL EXPERT BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL, a fost infiintata in 2007, are sediul în Bacău, Str. 9 Mai, Nr. 80, Bl 80, Sc. A, Et.1, Ap 3, un capital social vărsat de 150.000 lei şi este înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr. J04/294/2007 având Cod Unic de Ȋnregistrare 21087388.

Obiectul principal de activitate al societății fiind „Activități ale agenților şi broker-ilor de asigurări“ societatea îndeplineşte toate criteriile stabilite de lege pentru a-şi desfăşura activitatea în acest domeniu şi a fost autorizată să funcționeze prin Decizia nr. 169 / 28.03.2007 emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi înregistrată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. 402/29.03.2007.

Intermediem încheierea tuturor formelor de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară cele mai importante din punct de vedere al ponderii în portofoliul nostru fiind:

  • asigurarea bunurilor aparținând persoanelor fizice şi juridice (clădiri şi conținut);
  • asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor (CASCO);
  • asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA);
  • asigurarea construcțiilor montaj pe perioada executării lucrărilor şi în perioada de garanție;
  • asigurarea de garanții financiare pentru participarea la licitații şi pentru buna execuție a contractului.

Contractele de colaborare încheiate cu societățile de asigurare şi experiența acumulată în activitatea desfăşurată reprezintă garanția că serviciile noastre sunt furnizate cu profesionalism.

Ofertele de asigurare puse la dispoziția clientului au la bază studiul unui număr suficient de mare de condiții de asigurare disponibile pe piață, care ne dau posibilitatea să facem o recomandare fundamentată , în concordanță cu cerințele clienților.

Analiza comparativă a ofertelor de asigurare se face ținând cont de respectarea de către asigurători a solicitărilor transmise privind condițiile de subscriere, eventuale acoperiri suplimentare, impunerea unor franşize obligatorii precum şi din punct de vedere financiar.

Principalele servicii oferite clienților sunt următoarele:

  • analiza portofoliului de asigurări existent, din punct de vedere al condițiilor de asigurare, în concordanță cu necesitățile concrete şi eventuale propuneri de modificare;
  • negocierea şi încheierea contractelor de asigurare pentru clienți, asigurați sau potențiali asigurați;
  • acordarea de asistență înainte şi pe durata derulării contractelor;
  • asistență şi reprezentare în legătură cu regularizarea daunelor

Activitatea desfăşurată de la înființare şi până în prezent ne-a permis identificarea soluțiilor optime pentru asigurați astfel încât pentru obiectivele protejate prin polițele de asigurare să fie diminuate cât mai mult pierderile financiare în cazul producerii unor riscuri asigurate.

Registrul asistentilor in brokeraj persoane fizice
Registrul asistentilor in brokeraj persoane juridice
Registrul personalului propriu