Broker de
Asigurare
Reasigurare

Contact

Asigurări
AUTO

Asigurări
de BUNURI

Asigurări
de PERSOANE

Asigurări
RĂSPUNDERI CIVILE

Asigurări
RISCURI FINANCIARE

Servicii
adiţionale


Cateva cuvinte despre noi

S.C. REAL EXPERT BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL, a fost infiintata in 2007, are sediul în Bacãu, Str. 9 Mai, Nr. 80, Bl 80, Sc. A, Et.1, Ap 3, jud.Bacãu.

Obiectul principal de activitate al societãţii fiind „Activitãţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurãri“ societatea îndeplineşte toate criteriile stabilite de lege pentru a-şi desfãşura activitatea în acest domeniu şi a fost autorizatã sã funcţioneze prin Decizia nr. 169 / 28.03.2007 emisã de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi înregistratã în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. 402/29.03.2007.

Contractele de colaborare încheiate cu societãţile de asigurare şi experienţa acumulatã în activitatea desfãşuratã reprezintã garanţia cã serviciile noastre sunt furnizate cu profesionalism.

Ofertele de asigurare puse la dispoziţia clientului sunt furnizate în baza studiului condiţiilor unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piaţă, care ne dau posibilitatea să facem o recomandare fundamentată , în concordanţă cu cerinţele clienţilor.

Analiza comparativă a ofertelor de asigurare se face ţinând cont de respectarea de către asigurători a solicitărilor transmise privind condiţiile de subscriere, eventuale acoperiri suplimentare, impunerea unor franşize obligatorii precum şi din punct de vedere financiar.

citeste mai mult